Fiskebestämmelser

Enligt fiskerilagstiftningen (FIFS 2004:37) är den naturligt reproducerande vilda laxen och öringen i Vänern är skyddad och får ej fiskas. Odlad lax och öring känns igen på att fettfenan är bortklippt. Om fiskar fångas som har fettfenan kvar måste de omedelbart återutsättas vilket innebär att all onödig hantering är strikt förbjuden t.ex. fotografering. Återutsättningskravet gäller även fiskar som skadats eller dött.

Utanför Gullspångsälvens mynning finns ett stort fredningsområde där fiske efter lax och öring är förbjudet under hela året. Området omfattar allt vatten innanför räta linjer mellan följande punkter: SO: 58°53,52 N, 14°00,72 O, SV: 58°53,52 N, 13°38,97 O, NV: 59°05,36 N, 13°38,97 O, NO: 59°05,36 N, 13°56,40 O (Kils udde). Området avgränsas från inre delen av Kilsviken av en linje från Österöns östra udde (59°03,82 N, 14°03,94 O) till udden rakt väster om Lövetorp (59°03,71 N, 14°05,75 O). Områdets omfattning framgår överskådligt av kartan ovan. Även i Gullspångsälven är fiske efter lax och öring förbjudet hela året.

Bestämmelserna är till för att skydda de laxar och öringar som under hösten vandrar upp för att leka i älven. Fisketillsyn inom fredningsområdet och i Vänern genomförs regelbundet.
På svenskafiskeregler.se kan du ta del av vilka fiskeregler som gäller för fritidsfiske i svenska havsområden och landets fem största insjöar (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön). www.svenskafiskeregler.se
Ett urval av fiskeregler för Vänern, på flera olika språk, har presenterats som broschyrer och kan laddas hem via webben. https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/jakt-och-fiske/fiske.html