Välkommen till Gullspångsälven och Gullspångslaxen

Vill du veta mer om?

Projekt Gullspångslaxen 2003-2008

I april 2003 startade projekt “Rädda Gullspångslaxen”. Projektet omfattar en rad åtgärder i Gullspångsälven för att säkra de vildlevande bestånden av lax och öring. Bland

Gullspångslaxen

I Vänern förekommer både lax och öring. Laxen känns bland annat igen på den mer insvängda stjärtfenan och koncentrationen av fläckar över sidolinjen. Öringen har

Projekt GRAP 2017-2020

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) fått pengar under 2017-2020 för att driva ett nytt bevarandeprojekt för Gullspångslaxen, kallat GRAP

Gullspångsälven och vattenkraften

Gullspångsälven är, efter Klarälven, det största tillflödet till Vänern. Den har sina källområden så långt norrut som i Dalarna och den sammanlagda ytan av tillrinningsområdet

Naturreservat och förvaltning

Gullspångsälvens nedre delar är sedan år 2000 Natura 2000 område och även naturreservat. Älven har god vattenkvalitet och hyser en mångformig fisk- och bottenfauna. Älvens

Fiskebestämmelser

Den naturligt reproducerande vilda laxen och öringen i Vänern är skyddad och får ej fiskas. Odlad lax och öring känns igen på att fettfenan är

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund

Gullspångsälvens är efter Klarälven det största tillflödet till Vänern. Den har sina källområden så långt norrut som i Dalarna och den sammanlagda ytan av tillrinningsområdet är 50 kvadratmil. Gullspångsälvens vattenvårdsförbund och vattenråd bedriver vattenkontroll och bidrar till att God ekologisk status uppnås. Besök gärna deras hemsida för mera information, klicka “läs mer”. 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.