Välkommen till Gullspångsälven och Gullspångslaxen

Allmän beskrivning

Gullspångslaxen

I Vänern förekommer både lax och öring. Laxen känns bland annat igen på den mer insvängda stjärtfenan och koncentrationen av fläckar över sidolinjen. Öringen har

Naturreservat och förvaltning

Gullspångsälvens nedre delar är sedan år 2000 Natura 2000 område och även naturreservat. Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Älven

Gullspångsälven och vattenkraften

Gullspångsälven är, efter Klarälven, det största tillflödet till Vänern. Den har sina källområden så långt norrut som i Dalarna och den sammanlagda ytan av tillrinningsområdet

Gullspångsälvens vattenvårdsförbund

Gullspångsälvens är efter Klarälven det största tillflödet till Vänern. Den har sina källområden så långt norrut som i Dalarna och den sammanlagda ytan av tillrinningsområdet