Gullspångsälven och vattenkraften

Gullspångsälven är, efter Klarälven, det största tillflödet till Vänern. Den har sina källområden så långt norrut som i Dalarna och den sammanlagda ytan av tillrinningsområdet är 5000 kvadratkilometer. Medelvattenföringen vid mynningen är 60 m³/s. Gullspångsälven är reglerad ända från källorna till mynningen. Längs vägen finns åtta större kraftverk (klass 1) som är utpekade som särskilt viktiga för svensk energiförsörjning (Energimyndigheten, rapport 2016:11). Vid utloppet från sjön Skagern ligger det största kraftverket, Gullspångs kraftstation. Sjön utgör regleringsmagasin och där kan skillnaden mellan högsta och lägsta vattennivå vara maximalt 3 m enligt vattendomen från 1926.

Fortum är ägare till samtliga större anläggningar. Gullspångs kraftverk tillhör också en av Fortums äldsta anläggningar.

Lite historia om vattenkraften vid Gullspång

År 1906 påbörjades byggnationen av det första stora kraftverket i Gullspångsälven. Två år senare invigdes det, som då var det största i Sverige med en effekt av 20 MW. Kraftverket byggdes för att producera el till bland andra Lidköpings Mekaniska Verkstad, där företagets grundare John Hedin var VD.

I början av 70-talet byggdes ett nytt kraftverk med en effekt av 40 MW. Den utnyttjade fallhöjden är 21 meter och normal årsproduktion 97,8 GWh. Turbinregleringen moderniserades 1994 för att få bättre optimering och säkrare drift. Den nya kraftstationen utnyttjas som en toppeffektstation. Det innebär att körning i huvudsak sker, ofta med full effekt, under vardagar och dagtid. Under andra tider måste en minimitappning släppas genom eller förbi stationen.

I kraftverket finns även en rörturbin på 1,1 MW. När huvudaggregatet inte är i drift sväljer rörturbinen 6 av de 9 m3/s, som utgör nuvarande minimivattenföringen i älven.