Historiska dokument

Rubrik: Uppföljningsdokument för 2021

Länk till dokument: Rapport Nordberg 1984 -Gullspångsälven.pdf

Beskrivning: PerOla Nordbergs sammanställning av historia kring fiske och odling av lax i älven.