Övriga rapporter

Rubrik: 2022 Smolträkning i Gullspångsälven 2021 och 2022

Länk till dokument: Smolträkning i Gullspångsalven 2021 och 2022.pdf

Beskrivning: 

Rubrik: Smolttelemetri i Gullspångsälven 2020 och 2021

Länk till dokumentet: Smolttelemetri i Gullspångsälven 2020 och 2021

Rubrik: GRAP Åtgärdsplan för Gullspångslax slutrapport

Länk till dokument: Åtgärdsplan GullspångslaxTA.pdf

Beskrivning: 

Rubrik: GRAP Beståndsmodell för Gullspångslax

Länk till dokument: Ra210226TA.pdf

Beskrivning:

Rubrik: GRAP Laxhabitat och Trout habitat score

Länk till dokument: Gullspangsälven laxhabitat och TroutHabitat ScoreTA.pdf

Beskrivning: 

Rubrik: GRAP Genetic structure of lake salmon and trout

Länk till dokument: Genetic structure of lake salmon and trout_TA.pdf

Beskrivning:

Rubrik: Rapporter_SLU Aqua Genetisk status hos lax och öring i Gullspångsälven 2018

Länk till dokument: SLU_Genetisk-status-lax-o-öring-i-Gullspångsälven.pdf

Beskrivning:

Rubrik: Rapporter_SLU Aqua reports 2012_4

Länk till dokument: SLU Aqua reports 2012 4

Beskrivning: Genetisk kartläggning av Vänerlax

Rubrik: Projekt 2003-2008 slutrapport

Länk till dokument: Gullspångsalven 2003-2008.pdf

Beskrivning:

Rubrik: Projekt 2003_2008 Avsiktsförklaring 2003

Länk till dokument: Avsiktsförklaring 2003

Beskrivning: Kortredovisning av projekt Gullspångslaxen 2003-2008

Rubrik: Z_Bottenfauna Gullspångsforsen 2006_2015

Länk till dokument: Bottenfauna 2015.pdf

Beskrivning: 

Rubrik: Z_Bottenfauna i Gullspångsälven 2006

Länk till dokument: Bottenfauna 2006

Beskrivning:

Rubrik: Z_Bottenfauna i Gullspångsälven 2004

Länk till dokument: Bottenfauna 2005

Beskrivning: Projektarbete av Tina Kyrkander, Göteborgs Universitet. Terra Limno Gruppen 2004